Hørsholm Kommune

 

Hørsholm Kommune er en nordsjællandsk kommune under Region Hovedstaden i det nordøstlige hjørne af Sjælland.

I forbindelse med Kommunalreformen i 2007 er kommunen forblevet selvstændig. Hovedby er Hørsholm. I kommunen findes indsøen Sjælsø, der deles med Rudersdal Kommune i syd. Indsøen er forbundet med Øresund via Usserød Å.

Kommunen havde i årene 1987-96 Danmarks laveste kommuneskat.

Simon Spies boede en længere årrække i Rungsted, og betalte årligt mellem 50 og 60 mio. kr. i kommuneskat til Hørsholm Kommune.

Hørsholm er en by i Nordsjælland med 46.104 indbyggere (2013) beliggende mellem Helsingørmotorvejen og Øresund 25 kilometer nord for Københavns centrum. Byområdet ligger i tre kommuner og strækker sig hermed udover Hørsholm Kommunes 24.543 indbyggere (2013). Tidligere lå Hirschholm Slot i byen, som man kan se et levn af på Hørsholm Kommunes byvåben, der indeholder hovedet af en hjort (hirsch = hjort på tysk). Christian 6. lod dette slot bygge i årene 1734-44, og de næste årtier blev det bl.a. benyttet af kabinetsminister Struensee, som færdedes sammen med Christian 7.s dronningehustru på stedet. Efterhånden forfaldt slottet, og 12 år efter dets nedrivning i 1810 opførte man Hørsholm Kirke på stedet, som har stået der lige siden. Øst for kirken ligger Hørsholm Egns Museum med arkæologiske og kulturhistoriske samlinger fra byen og omegnen.

I centrum af Hørsholm by findes en gågade med et indendørs storcenter, Hørsholm Midtpunkt, beliggende for enden. Centeret består af ca. 65 butikker. Nær ved gågaden ligger biblioteket & kulturhuset Trommen, som benyttes til koncerter og underholdning. Et andet butikscenter er Kongevejs-Centret. Inden for byområdet ligger endvidere hotel- og kursusejendommene Kokkedal Slot, Rungstedgård og Sophienberg Slot.

Hørsholm har ingen jernbanestation i centrum af byen, men to kilometer i østlig retning finder man Rungsted Kyst Station i Rungsted. Områdets anden station (Kokkedal Station) finder man ca. 3 km nordøst for centrum i Kokkedal ved kommunegrænsen. Fra begge kystbanestationer er der jævnligt togforbindelser til Helsingør og København. Byområdet betjenes derudover af en del busforbindelser – bl.a. 150S og 500S.

Der har tidligere været en del industri i området, bl.a. Den Kongelige Militære Klædefabrik i Usserød (1791-1981), Usserød Bryggeri (1859-1993), Hørsholm Klædefabrik (1885-1975), Hørsholm Tobakspakkeri og Hørsholm Jernstøberi (1900-1965).

Borgmestre.

Før kommunereformen:

Sven Jørgensen, Konservative – 1970–1974

Lulla Lucas, Konservative – 1974–1975

Ove Bernhard Sundberg, Konservative – 1975–1985

Hanne Falkensteen, Konservative – 1988–2000

Uffe Thorndahl, Konservative – 2001–2005

Efter kommunereformen:

Uffe Thorndahl, Løsgænger – 1. januar 2007 – 31. december 2009

Morten Slotved, Konservative – 1. januar 2010 –

Eksterne henvisninger.