Programmer

Overordnet set falder programmerne på WBTV indenfor følgende kategorier:

 

Politik

WBTV sætter bl.a. i samarbejde med borgmester-kontorerne og kommunale bestyrelser fokus på den lokale politik og de beslutninger som kommer til at få betydning for borgerne, de politiske projekter der optager politikkerne, kommunernes placering i den regionale kontekst, problemstillinger der optager borgerne, samt de beslutningsprocesser, forhandlinger og alliancer der bestemmer ”slagets gang” i forhold til politiske prioriteringer og præferencer. Men vi fokuserer også på det lokale demokratis vilkår, politiske ungdoms-organisationer, politiske iværksættere, NGO’ere og bevægelser, samt naturligvis de lokale forankrede grupper, der søger indflydelse på den politiske dagsorden mv.

Rudersdal

 

Økonomi

Vi fokuserer på de grønne områder nord for København som iværksætter og Industriens Vugge; Danmarks første industri var baseret på vandkraft. Den ene fabrik efter den anden skød op langs Mølleåen – fra Frederiksdal, gennem Brede, Ørholm, Raadvad og hele vejen ud til Mølleåens udmunding i Øresund. Levende personer vil på WBTV gøre historiens vingesus allestedsnærværende. Beretningen om store erhvervsledere fra området vil bidrage til opblomstring af nye spirer. Beskrivelsen af livet i de mange huse som for den almindelige borgere måske fremstår som anonyme vil synliggøre muligheder og potentialer. Lokale erhvervsforeninger vil berette om problemstillinger vedr. finans- og økonomiske kriser, eller det modsatte; vækst og flaskehalse og overophedning. Vi vil berette om kommunernes strategi vedr. den omsiggribende arbejdsløshed. De lokale jobcentre vil invitere ind m.m.

nymoelle_2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur & Idræt

WBTV vil portrættere kulturelle begivenheder, men også, endda i endnu højre grad, synliggør den kulturelle infrastruktur, der muliggør disse. Områdets kulturelle aktiviteter og begivenheder har i tidens løb også tiltrukket sig national og international opmærksomhed (Som eksempel herpå kan nævnes ytringsfriheds-konflikten par excellence, der bragte sindene i kog og inddrog selveste Vor Herre i Lyngby-Taarbæk sogn, og som er portrætteret i en litterær kunstnerisk opsætning af forfatteren Marco Goli (i bogen ”Frit ord”, Gyldendal 2006.) De mange museer vil gør historien levende, bibliotekerne vil puste nyt liv i gamle bøger, kunstnere der lægger vejen forbi vil bringe den store verden tættere på.  Hvad idræt angår, er det bl.a. værd at bemærke, at vi allerede har haft et årelangt samarbejde med Lyngby Boldklub, som fast reporter vedrørende klubbens aktiviteter og kampe. Disse sportsudsendelser blev vist på den Kanal Kbh.

050407lyngbykoege01

 

Det Sociale Liv

Når det civile samfund og den sociale infrastruktur fungerer, så er alting både meget nemmere og meget billigere. Det ved vi. WBTV vil berette om de mange muligheder der er i området for at udvikle et meningsfuldt liv i samvær og samarbejde med andre. Vi vil også afsøge de muligheder for social udvikling, der opstår i krydsfeltet mellem politik, marked og civil samfund, mellem kommunernes socialpolitiske indsatser, erhvervslivet engagement og det civile samfunds egne initiativer. Sociale entreprenører vil i den forbindelse få en særlig prioritering.

 

Miljø & Natur

Miljø & Natur beskæftiger sig med miljø- og naturspørgsmål i den bredest mulige forståelsesramme. Hensigten med programmerne er at skabe viden og forståelse for samfundsvidenskabelige problemstillinger og miljøets betydning for det gode liv. Udover at berette om områdets mange særdeles attraktive naturoplevelser vil vi fokusere på byens rum og arkitekturer, som berammer borgerens liv.

Lyngbyvej-435